Υποβολή «Αιτήσεων Απαλλαγής» από τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 8 του Ν.4449/2017 για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ Α.Π. 348 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2022 Προς Κάθε Ενδιαφερόμενο Θέμα: Υποβολή «Αιτήσεων Απαλλαγής» από τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου

Περισσότερα »