Απόφαση τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
wh1.jpg

Σύμφωνα με την Απόφαση της με αρ.42/09-02-2021 Συνέλευσης του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποφασίστηκε η μείωση της απαιτούμενης χρονικής διάρκειας για τη διενέργεια της Πρακτικής Άσκησης μέχρι 30% της συνολικής χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών.

Η ως άνω ρύθμιση αφορά τους φοιτητές που κατά την 6η-11-2020 διεξήγαγαν υποχρεωτική πρακτική άσκηση και έκτοτε υπήρξε αντικειμενική αδυναμία συνέχισης και ολοκλήρωσής της με εξ αποστάσεως μεθόδους.

 

τηλ. επικοινωνίας 2682050560

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

3 Μαρτίου 2021