Συγκεντρωτικό Πρόγραμμα Σίτισης Τεσσάρων (4) Εβδομάδων

Το Φοιτητικό Εστιατόριο βρίσκεται στην οδ. Αγ. Γεωργίου 1. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά σίτισης υποβάλλονται κάθε χρόνο μόνο ηλεκτρονικά σε ημερομηνίες που καθορίζονται από σχετική

Περισσότερα »

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.

Σύμφωνα με την από 23/9/2021 Κ.Υ.Α. (βλ. συνημμένα) οι συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικές διαδικασίες που διενεργούνται με φυσική παρουσία εντός των ΑΕΙ οφείλουν να πληρούν μία από

Περισσότερα »

Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ 2021-2022

Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΈΤΟΣ 2021-2022

Καλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους να προσέλθουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή

Περισσότερα »