Διμερής συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Oradea (Ρουμανία)

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Εκδηλώσεις
photo

 

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Καθηγητή Teodor Mateoc από το Πανεπιστήμιο της Oradea, (Ρουμανία) στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

από 19-23 Σεπτεμβρίου 2022.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Πρόεδρο του Τμήματος και μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος συζητήθηκαν οι προοπτικές διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης της κινητικότητας των φοιτητών καθώς, όπως τόνισε ο Καθ. Mateoc, θα πρέπει να ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ πανεπιστημίων χωρών που έχουν κοινά πολιτισμικά στοιχεία.

Συζητήθηκε, επίσης, η προοπτική διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας με την προσθήκη και άλλων ειδικοτήτων που προσφέρονται στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου της Oradea και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία