Ημερομηνίες Κατατακτηρίων Εξετάσεων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Ημερομηνίες Κατατακτηρίων Εξετάσεων Αποφοίτων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά,  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας.

 

Διοικητική των Επιχειρήσεων:  Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00-15:00

Mικροοικονομική :                      Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00-17:00

Mαθηματικά για Οικονομολόγους:  Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 9:00-11:00

 

Το ποσοστό εισαγωγής των αποφοίτων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά,  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων ακαδ.έτους 2022-2023, ήτοι 200χ12% = 24

Ο αριθμός των εισακτέων Αποφοίτων ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας με βάση τον νόμο ορίζεται σε 5%, επί του ετησίου αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδ.έτους: 5%x 200, ήτοι δέκα (10) άτομα για το ακαδ. 2022-2023.

OΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία