Θέματα Πτυχιακών Εργασιών για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Δείτε εδώ τα θέματα Πτυχιακών Εργασιών

Ο φοιτητής επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον διδάσκοντα για να επιλέξει θέμα Πτυχιακής Εργασίας και εφόσον συμφωνήσει ο διδάσκων, αποστέλλει ηλεκτρονικά το Έντυπο έναρξης πτυχιακής εργασίας στον Επιβλέποντα ο οποίος το υπογράφει και το καταθέτει στη γραμματεία.

Προϋποθέσεις για κατοχύρωση θέματος Πτυχιακής Εργασίας :

O φοιτητής έχει τη δυνατότητα να δηλώσει θέμα Πτυχιακής Εργασίας εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχει περάσει το μάθημα “ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ”
  • Να έχει συμπληρώσει εκατόν ογδόντα (180) Διδακτικές Μονάδες. Στο σύνολο των 180 Δ.Μ. συμπεριλαμβάνονται και οι Δ.Μ. του μαθήματος ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ
  • Να έχει συμπληρώσει το 7ο εξάμηνο σπουδών.

Έντυπο δήλωσης Θέματος Πτυχιακής Εργασίας

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία