Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/16-02-2017 Συνέλευση του τμήματος οι προϋποθέσεις για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης που θα ισχύουν από το Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018 είναι οι παρακάτω:

Ο φοιτητής πρέπει:

1. να έχει συμπληρώσει εκατόν εξήντα (160) διδακτικές μονάδες,

2. να βρίσκεται στο 8ο εξάμηνο και άνω

3. να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα παρακάτω μαθήματα:

α) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ )

β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

γ) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι )ή ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΗΧ.ΛΟΓ. ΙΙ)

Με την εγκύκλιο οδηγία Ε5/332/22-01-86 του Υπουργού Παιδείας, καθιερώνονται δυο συγκεκριμένες περίοδοι Πρακτικής Άσκησης.

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση, σε καθορισμένες θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, θα διεξάγεται πλέον μόνο σε δύο συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που είναι: για τους σπουδαστές που αποφοιτούν Φεβρουάριο, από 1η Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και για τους σπουδαστές που αποφοιτούν Ιούνιο, από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου.

____________

Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί δύο μήνες (Ιούλιο-Αύγουστο), εκφράζεται σε 10ECTS και θα αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος (αναλυτικές πληροφορίες στο Γραφείο Πρακικής Άσκησης)

Σχετικός σύνδεσμος
http://dasta.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=211