Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/16-02-2017 Συνέλευση του τμήματος οι προϋποθέσεις για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης που θα ισχύουν από το Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018 είναι οι παρακάτω:

Ο φοιτητής πρέπει:

1. να έχει συμπληρώσει εκατόν εξήντα (160) διδακτικές μονάδες,

2. να βρίσκεται στο 8ο εξάμηνο και άνω

3. να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα παρακάτω μαθήματα:

α) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ )

β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

γ) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι )ή ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΗΧ.ΛΟΓ. ΙΙ)

Με την εγκύκλιο οδηγία Ε5/332/22-01-86 του Υπουργού Παιδείας, καθιερώνονται δυο συγκεκριμένες περίοδοι Πρακτικής Άσκησης.

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση, σε καθορισμένες θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, θα διεξάγεται πλέον μόνο σε δύο συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που είναι: για τους σπουδαστές που αποφοιτούν Φεβρουάριο, από 1η Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και για τους σπουδαστές που αποφοιτούν Ιούνιο, από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου.

____________

Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί δύο μήνες (Ιούλιο-Αύγουστο), εκφράζεται σε 10ECTS και θα αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος (αναλυτικές πληροφορίες στο Γραφείο Πρακικής Άσκησης)

Σχετικός σύνδεσμος
http://dasta.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=211

Ενημέρωση
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ

Περισσότερα»