Υποδομές

Κτιριακές Υποδομές

Το Τμήμα στεγάζεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον οικισμό Ψαθάκι, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της Πρέβεζας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για διώροφο κτίριο σε έκταση 4.270 τ.μ. το οποίο καλύπτει επαρκώς τις εκπαιδευτικές και επιστημονικές ανάγκες του τμήματος καθώς διαθέτει:

  • Δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας και τρία (3) αμφιθέατρα στα οποία οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εποπτικά και άλλα βοηθητικά μέσα διδασκαλίας, όπως βιντεοπροβολείς, ηχητικές και μικροφωνικές εγκαταστάσεις, tnae nea. Το κεντρικό αμφιθέατρο χρησιμοποιείται για την οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων.
  • Έξι (6) εκπαιδευτικά εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών αλλά και στα πλαίσια της ευρύτερης εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας του Τμήματος. Τα εργαστήρια διαθέτουν μόνιμη σύνδεση με το διαδίκτυο (tnae nea) και τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Παραρτήματος της Πρέβεζας. Οι φοιτητές του τμήματος μπορούν να χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), λογισμικό στατιστικής και οικονομετρικής ανάλυσης (SPSS, Lindap, κλπ.) καθώς και τη βάση επιχειρηματικών δεδομένων (tCAP DATAPRtSMA), με πρόσβαση από τους υπολογιστές των εργαστηρίων και της βιβλιοθήκης. Αίθουσα συνεδριάσεων με εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας για τις γενικές συνελεύσεις του τμήματος.
  • Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας στεγάζεται απο το 2009 σε χώρο 175 τ.μ. στις νέες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη, περιοχή Ψαθάκι Πρέβεζας. Διαθέτει στους χρήστες της 15 θέσεις ανάγνωσης και 8 θέσεις Η/Υ καθώς επίσης και φωτοτυπικό μηχάνημα το οποίο λειτουργεί με τη χρήση μαγνητικής κάρτας. Η συλλογή της αποτελείται από 13.750 περίπου τόμους βιβλίων, 62 τίτλοι περιοδικών (48 ελληνικοί και 14 ξενόγλωσσοι, ορισμένα από αυτά παρέχουν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο ενώ άλλα έχουν αποδελτιωθεί από το προσωπικό της βιβλιοθήκης), πληροφοριακό υλικό (π.χ. λεξικά), οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. cd-rom), οικονομικές εφημερίδες, φυλλάδια τραπεζών, μελέτες, πτυχιακές/ μεταπτυχιακές εργασίες και μικρή συλλογή λογοτεχνικών έργων. Βασικός σκοπός είναι η υποστήριξη των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, και των σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Παράλληλα η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή σε εξωτερικούς χρήστες και επισκέπτες με συγκεκριμένους όρους.

 

Εργαστήρια

Τα έξι εκπαιδευτικά εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του τμήματος χρησιμοποιούνται για την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών. Επίσης χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της ευρύτερης εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας του Τμήματος.

Τις ώρες που δεν πραγματοποιούνται μαθήματα είναι διαθέσιμα στους φοιτητές για ελεύθερη χρήση.

Τα εργαστήρια διαθέτουν μόνιμη σύνδεση με το διαδίκτυο (Ιnternet) και την κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι φοιτητές του τμήματος μπορούν να χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό (SPSS, Lindo, κλπ), και βάσεις δεδομένων (ICAP) που είναι εγκατεστημένα στους υπολογιστές των εργαστηρίων

Φωτογραφίες υποδομών