Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ο κωδικός του μαθήματος ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ στο Ms Teams:   dxladhl https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af2889d23205e446dacbf3ff1a044c013%40thread.tacv2/conversations?groupId=e5a4d902-27a7-466d-9635-8686a40da00b&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Περισσότερα »

Εξέταση μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (πανεπιστημιακό ΠΠΣ)

Η εξέταση του μαθήματος «Επιχειρησιακή Ηθική και Δεοντολογία Επαγγέλματος» του Πανεπιστημιακού ΠΣ του ΤΜ. ΛΟΓ-ΧΡΗΜ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Δ’ ΕΞΑΜ., θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα

Περισσότερα »