ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα μαθήματα Εισαγωγή στην Πληροφορική & Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα.

Οι προγραμματισμένες για το διάστημα 14 -17/11 διαλέξεις του κ. Αναγνωστάκη στα μαθήματα Εισαγωγή στην Πληροφορική και Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα αναβάλλονται. Ο Διδάσκων Α. Αναγνωστάκης

Περισσότερα »

Έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων Μικροοικονομική, Μαθηματικά για οικονομολόγους, Ελεγκτική και Ανάλυση Χρημ.Καταστάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η διδασκαλία των μαθημάτων:   Μικροοικονομική από 8/11/2023 Μαθηματικά για οικονομολόγους από 8/11/2023 Ελεγκτική από 9/11/2023 Ανάλυση Χρημ. Καταστάσεων από 9/11/2023

Περισσότερα »