Διοίκηση

Διοίκηση

Πρόεδρος Tμήματος: Σωτηρόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής

 
Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος: Ιωάννης Γκανάς, Καθηγητής
Ενημέρωση
Ανακοίνωση για τη σίτιση των φοιτητών

Στο Φοιτητικό Εστιατόριο του Πανεπιστημίου σιτίζονται προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου, με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου. Το Φοιτητικό Εστιατόριο βρίσκεται

Περισσότερα»
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Έναρξη μαθημάτων τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 Η έναρξη διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Περισσότερα»