Επιτροπες Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος
Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος
 • Tριάρχη Ειρήνη
 • Γαλανού Αικατερίνη
 • Παππά Παρασκευή
 • Κόλιας Γεώργιος
 • Αναγνωστάκης Αριστείδης 
Εκπρόσωποι ΕΛΚΕ
 • Γκανάς Ιωάννης
 • Τάγκας Περικλής
Τμηματικός Υπεύθυνος Πρακτικής
 • Τάγκας Περικλής
Επιτροπή Πρακτικής
 • Τάγκας Περικλής
 • Κυπριωτέλης Ευστράτιος
 • Γαλανού Αικατερίνη
Εκπρόσωπος στην Επιτροπή ΑμεΑ
 • Χύτης Ευάγγελος
Σύμβουλος Σπουδών
 • Γαλανού Αικατερίνη
Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
 • Περικλής Τάγκας, Καθηγητής
 • Αικατερίνη Γαλανού, Αν. Καθηγήτρια
 • Γιώργος Κόλιας, Επίκουρος Καθηγητής
 • Ευστράτιος Κυπριωτέλης, Λέκτορας
 • Ειρήνη Τριάρχη, Λέκτορας
Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Ιωάννης Γκανάς
 • Ιωάννης Σωτηρόπουλος
 • Αικατερίνη Γαλανού
 • Κόλιας Γεώργιος
 • Κυπριωτέλης Ευστράτιος
Επιτροπή Μητρώου Αποφοίτων Τμήματος
 • Αριστείδης Αναγνωστάκης
 • Θωμάς Κιτσαντάς
 • Ευάγγελος Χύτης
 • Θεόδωρος Παππάς
Ενημέρωση