Επιτροπες Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος
Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος
 • Tριάρχη Ειρήνη, Υπηρετούσα λέκτορας
 • Γαλανού Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Παππά Παρασκευή, Υπηρετούσα Λέκτορας
Εκπρόσωποι ΕΛΚΕ
 • Γκανάς Ιωάννης
 • Τάγκας Περικλής
Τμηματικός Υπεύθυνος Πρακτικής
 • Τάγκας Περικλής
Επιτροπή Πρακτικής
 • Τάγκας Περικλής
 • Κυπριωτέλης Ευστράτιος
 • Γαλανού Αικατερίνη
Εκπρόσωπος στην Επιτροπή ΑμεΑ
 • Χύτης Ευάγγελος
Σύμβουλος Σπουδών
 • Γαλανού Αικατερίνη
Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
 • Καραμάνης Κωνσταντίνος
 • Γαλανού Αικατερίνη
 • Ναξάκης Χαρίλαος
 • Χύτης Ευάγγελος
Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Ιωάννης Γκανάς
 • Ιωάννης Σωτηρόπουλος
 • Κωνσταντίνος Καραμάνης
 • Αικατερίνη Γαλανού
 • Νικόλαος Αρνής
Επιτροπή Μητρώου Αποφοίτων τμήματος
 • Αριστείδης Αναγνωστάκης
 • Θεόδωρος Κιτσαντάς
 • Ευάγγελος Χύτης
 • Θεόδωρος Παππάς
Ενημέρωση
Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ.έτους 2020-2021

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-2021 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ ΛΟΓ.ΧΡ._2019-2020 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΠΣ ΛΟΓ.ΧΡ._2019-2020

Περισσότερα»