Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών»

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών” (Master of Science in Management Science), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α’ 141).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, χωρίς να διαθέτει επιμέρους ειδικεύσεις.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε στελέχη ή υποψήφια στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και έχουν κατανοήσει την ανάγκη της εξειδίκευσης ως προϋπόθεση ανάπτυξης. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.