Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Καλώς ήρθατε

Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το τμήμα Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής λειτουργεί από το 2013 και υιοθετεί τις διαχρονικές αξίες της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.  

Σκοπός του τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.

Το ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα σχετικά με τη οργάνωση και λειτουργία Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας στον τομέα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Με κατοχυρωμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Λογιστή-Φοροτέχνη και του Χρηματοοικονομικού συμβούλου, καθώς και της διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  οι απόφοιτοι του Τμήματος εξασφαλίζουν τα απαραίτητα επαγγελματικά εφόδια στη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

Σωτηρόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής
Πρόεδρος Tμήματος
COVID-19
Αναπαραγωγή Βίντεο
Eπαγγελματικά Δικαιώματα
Αναπαραγωγή Βίντεο
Σπουδές, έρευνα & υποδομές
Αναπαραγωγή Βίντεο
0

Διδακτικό προσωπικό

0

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

0

Διοικητικοί υπάλληλοι

Ενημέρωση

Ανακοινώσεις

Οριστικά Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για την παροχή διδακτικού έργου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»

Περισσότερα »

Απόφαση κατάρτισης Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης των υποψηφίων για την παροχή διδακτικού έργου στο, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»

Περισσότερα »

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Οριστικά Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για την παροχή διδακτικού έργου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»

Περισσότερα »

Απόφαση κατάρτισης Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης των υποψηφίων για την παροχή διδακτικού έργου στο, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»

Περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟ ΟΡΘΟ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από νέους/ες Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για την παροχή διδακτικού έργου κατά το Β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Περισσότερα »