Ορκωμοσία τελειόφοιτων τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής λόγω της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική

Περισσότερα »