Παράταση προθεσμίας οριστικής υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2019-20»

17_02_2022 Ανακοίνωση για παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων_sign

Περισσότερα »

Αιτήσεις για Πρακτική Άσκηση

Το dasta.teiep.gr δέχεται από 14/02/2022 τις αιτήσεις των φοιτητών για Πρακτική Άσκηση. Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον πρώτα δημιουργήσουν λογαριασμό στο dasta.teiep.gr 

Περισσότερα »