Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες μετεγγραφή/μετακίνηση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.πρωτ.: 134973/Ζ1/01.11.2022 έγγραφο

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες μετεγγραφή/μετακίνηση στο

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Καλούνται οι επιτυχόντες να καταθέσουν ή/και να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή,

κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 07.11.2022 μέχρι και Δευτέρα 14.11.2022,

τα δικαιολογητικά τα οποία δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους, προκειμένου να ελεγχθούν από το Τμήμα υποδοχής στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΨΑΘΑΚΙ

ΠΡΕΒΕΖΑ Τ.Κ. 481 00

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία