Αίθουσα εξέτασης για το μάθημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο (πρόγραμμα ΤΕΙ)

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

Αίθουσα εξέτασης για το μάθημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο (πρόγραμμα ΤΕΙ):

κωδικός:  nruzpnf

κανάλι:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae8c05f28444242baadfe35a76f6e6b37%40thread.tacv2/%25CE%2595%25CE%25BE%25CE%25AD%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CE%25A3%25CE%25B5%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25B5%25CE%25BC%25CE%25B2%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585%25202021?groupId=17a36c0d-9bc7-4850-a866-a951c8d5e4a9&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Παρακαλείστε να συνδεθείτε εγκαίρως, να έχετε μαζί σας στοιχείο ταυτοποίησης (πάσο, ταυτότητα κλπ.)

και να έχετε ελέγξει τη σύνδεση και τον εξοπλισμό σας (συσκευή, μικρόφωνο, κάμερα)

Α. Σύψας

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία