Αιτήσεις για συμμετοχή στις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2023-2024

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Οι αιτήσεις των πτυχιούχων Τμημάτων ΑΕΙ, ΤΕΙ και αποφοίτων ΙΕΚ και Μεταλυκειακού Έτους Μαθητείας για συμμετοχή στις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2023-2024, υποβάλλονται στη γραμματεία

(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΨΑΘΑΚΙ ΠΡΕΒΕΖΑ Τ.Κ.481 00)

από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023

και οι εξετάσεις διενεργούνται από 1 έως 20 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Οι ημερομηνίες εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Aπαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (επισυνάπτεται).
  • Για αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ: Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται
    αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
  • Για αποφοίτους ΙΕΚ και Μεταλ.Έτους Μαθητείας: Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου.
  • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Εξεταζόμενα Μαθήματα:

  1. Μικροοικονομική
  2. Μαθηματικά για Οικονομολόγους
  3. Διοικητική των επιχειρήσεων
Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία: