Αιτήσεις για την εκπόνηση προαιρετικής δίμηνης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για εκπόνηση δίμηνης Πρακτικής Άσκησης μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι 31/03/2023 στο dasta.teiep.gr

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία