Αίτηση ενδιαφερόμενων φοιτητών για δήλωση - παρακολούθηση των επιπλέον μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Πρέβεζα, 03.02.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

«Αίτηση ενδιαφερόμενων φοιτητών για δήλωση – παρακολούθηση των επιπλέον μαθημάτων  του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης»

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του Νόμου 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» και την με αριθμ.1069/18-07-2019 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία εφαρμογής της παρ.5  του άρθρου 5 του Νόμου 4559/2018, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, οι οποίοι:

  • έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου μαθήματα,
  • πραγματοποίησαν την εξάμηνη πρακτική άσκηση και
  • υποστήριξαν την πτυχιακή τους εργασία,

ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο σπουδών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του (πρώην) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, εφόσον επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα επιπλέον μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,

καλούνται να αποστείλουν μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2023 την ΑΙΤΗΣΗ (η οποία επισυνάπτεται) υπογεγραμμένη,  με email στο gramaccfin@uoi.gr.

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία: