Αίτηση ενδιαφερόμενων φοιτητών για δήλωση - παρακολούθηση των επιπλέον μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε:
logo_accfin_main

ΑΙΤΗΣΗ (οι αιτήσεις υποβάλλονται από 11/9/2023 έως 30/9/2023)

Δείτε εδώ  την ανακοίνωση

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία