Αίτηση για συμμετοχή σε ορκωμοσία των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που περάτωσαν τις σπουδές τους να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά την αίτηση για συμμετοχή στην επόμενη ορκωμοσία η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 8.03.2021 έως και 15.03.2021 στο email: logixrim@uoi.grμε θέμα “ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ”. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και να αποσταλούν ως αρχείο pdf (σκαναρισμένα) ή αρχείο εικόνας.

Οι φοιτητές που δε θα συμμετέχουν στην ορκωμοσία δε θα παραλάβουν το πτυχίο και θα πρέπει να συμμετέχουν σε επόμενη ορκωμοσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη Τελετή Ορκωμοσίας είναι η ενημέρωση της Γραμματείας, εντός της σχετικής  προθεσμίας που θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από το Τμήμα.

Η ημέρα και ώρα της ορκωμοσίας θα κοινοποιηθεί με νέα ανακοίνωση.

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία