Αίτηση - Λήψη πιστοποιητικών μέσω web

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη στο Unitron η δυνατότητα αίτησης και λήψης πιστοποιητικών μέσω web.
Οι φοιτητές από το classweb επιλέγουν το πιστοποιητικό που επιθυμούν να λάβουν (π.χ Βεβαίωση Σπουδών) και στέλνουν το σχετικό αίτημα στη Γραμματεία.

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία εδώ

 

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία