Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2023 - 2024

Δημοσιεύτηκε:
logo_accfin_main

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος στη Συνεδρία της αρίθμ. 1151/27-07-2023 και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ. της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν.4957/2022, καθώς και τις παρ. 6 & 7 του άρθρου 20 του εσωτερικού κανονισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΥΑ22444/Β1/3-3-2005, ΦΕΚ 310/10-3-2005, τ.Β’), ενέκρινε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 στο οποίο αναφέρονται η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου,το οποίο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και λήγει 31η Αυγούστου 2024

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2023 1/9/2023 έως 22/9/2023
Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2/10/2023
Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 12/1/2024
Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 22/1/2024 έως 09/2/2024
Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 19/2/2024
Λήξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 31/5/2024
Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 10/06/2024 έως 28/6/2024

Τα μαθήματα διακόπτονται:

 • από τις 23/12/2023 έως και τις 7/01/2024,
 • από τις 14/03/2024 (Πέμπτη της Τυροφάγου) έως και τις 19/03/2024 (επομένη της Καθαράς Δευτέρας),
 • από τις 29/04/2024 (Μεγάλη Δευτέρα) έως και τις 12/05/2024 (Κυριακή του Θωμά),
 • κατά το διάστημα των θερινών διακοπών (από την 1η Ιουλίου 2024 έως την 31η Αυγούστου 2024),
 • την ημέρα των πρυτανικών εκλογών,

 

Το Πανεπιστήμιό μας αργεί:

 • την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου 2023,
 • την επέτειο του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοεμβρίου 2023,
 • των Τριών Ιεραρχών, στις 30 Ιανουαρίου 2024,
 • την 10η Φεβρουαρίου 2024, για τα Τμήματα με έδρα την Πρέβεζα,
 • την 21η Φεβρουαρίου 2024, για τα Τμήματα με έδρα τα Ιωάννινα,
 • την 11η Μαρτίου 2024, για τα Τμήματα με έδρα την Άρτα,
 • την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 2024,
 • την 1η Μαΐου 2024,
 • του Αγίου Πνεύματος, στις 24 Ιουνίου 2024,
 • καθώς και όλες τις καθιερωμένες από την πολιτεία αργίες.

    

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία