Αλλαγή email

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας

To νέο email της γραμματείας του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι

gramaccfin@uoi.gr

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία