Αλλαγή ώρας μαθήματος Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων τη Δευτέρα 23/5/2022

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

 

Το μάθημα της Δευτέρας 23/05/2022, για έκτακτους λόγους υγείας,θα γίνει στις 17.00.

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία