Αλλαγή στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων-Ισχύει από 30-10-2023

Δημοσιεύτηκε:
logo_accfin_main

30-10-23_ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2023-2024

Οι αλλαγές αφορούν το Α’ και Γ’ Εξάμηνο

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία