Αλλαγή στο Πρόγραμμα: Ανακοίνωση για τα μαθήματα΄΄ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ" και "ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ"

Δημοσιεύτηκε:
logo_accfin_main

Το μάθημα ”Λογιστική Εταιρειών ” με διδάσκοντα τον κ.ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗ  Ε.  από ΤΕΤΑΡΤΗ  3-5 μεταφέρεται σε νέα ημέρα και ώρα για κάθε ΤΡΙΤΗ 3-5

 

Το μάθημα “Παγκόσμιες Επιχειρήσεις & Έλεγχος” μεταφέρεται από τις 9-11  σε 13:00-15:00 την ίδια ημέρα Πέμπτη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία