Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Δημοσιεύτηκε:

Ενημερωθείτε εδώ για τη διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

28 Οκτωβρίου 2021
Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία