Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αιτήσεων φοιτητών για δωρεάν σίτιση

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας

Ανακοινώνεται ότι όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τους φοιτητές (παλαιούς και πρωτοετείς) για δωρεάν σίτιση, έγιναν δεκτές από την επιτροπή.

 

Από τη γραμματεία

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία