Ανακοίνωση Δημόσιας Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής

Δημοσιεύτηκε:
logo_accfin_main

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος  του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ.Αριστείδη Αναγνωστάκη, με θέμα:

“Κατανεμημένοι μηχανισμοί συναίνεσης και συναλλακτικής πίστης βασισμένοι σε τεχνολογίες Blockchain”/“Distributed Consensus and Transactional Trust Mechanisms based on Blockchain Technologies”

θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022, ώρα 12:00 μ. στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Πανεπιστημιούπολη Πρέβεζας.

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία