Ανακοίνωση επιτυχόντων μετεγγραφής/μετακίνησης 2021

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους επιτυχόντες για έλεγχο στη γραμματεία, μέχρι την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στη γραμματεία ή μέσω email στο gramaccfin@uoi.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Τ.Κ. 48100

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

8 Δεκεμβρίου 2021
Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία