ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα μαθήματα Εισαγωγή στην Πληροφορική & Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα.

Δημοσιεύτηκε:
logo_accfin_main

Οι προγραμματισμένες για το διάστημα 14 -17/11 διαλέξεις του κ. Αναγνωστάκη στα μαθήματα Εισαγωγή στην Πληροφορική και Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα αναβάλλονται.

Ο Διδάσκων
Α. Αναγνωστάκης

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία