Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Α. Ζαρίδη

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οι φοιτητές του μαθήματος (που έχουν δηλώσει είτε το ΥΕ_Χ5 είτε το LOG5061) θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του μαθήματος στην Ασύγχρονη διδασκαλία (https://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=3429) για να ενημερωθούν για την εξεταστέα ύλη κτλ.

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (YE_X2)

Οι φοιτητές του μαθήματος (που έχουν δηλώσει το YE_X2 και μόνον αυτοί) θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του μαθήματος στην Ασύγχρονη διδασκαλία (https://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=3428) για να ενημερωθούν για την εξεταστέα ύλη κτλ.

Ο Διδάσκων

Απόστολος Ζαρίδης

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία