Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Ι. Σωτηρόπουλου

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

Τα μαθήματα με τον κ.Ι. Σωτηρόπουλο δε θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία