Ανακοίνωση για την εξέταση των εργαστηρίων Μηχανογραφημένης Λογιστικής και Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

Ο κωδικός teams για το εργαστήριο Μηχ. Λογιστικής είναι : 7fk53ih

 

Ο κωδικός teams για το εργαστήριο Λ.Π.Σ είναι : lqmz834

Για να συμμετέχει ο φοιτητής στις εξετάσεις, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει μαζί του Ακαδημαϊκή ή Αστυνομική Ταυτότητα  και να χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης κάμερα και μικρόφωνο.

( Στις ίδιες ομάδες θα γίνουν και τα επαναληπτικά εργαστήρια την Παρασκευή 3/9/21 ).

 

Η διδάσκουσα

Τσιλιγιάννη Κωνσταντίνα

dtsili@uoi.gr, dtsili@teiep.gr

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία