Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Το μάθημα Παγκόσμιες Επιχειρήσεις και Έλεγχος 5ου & 7ου εξαμήνου θα εξεταστεί την 1-02-2023 στις 11:30-13:30.

Το μάθημα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ θα εξεταστεί στις 2/02/2023 και ώρα 09:30-11:30.

Το μάθημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ θα εξεταστεί στις 6/02/2023 και ώρα 11:30-13:30.

 

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία