Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων του κ.Κυπριωτέλη

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main
1) Οι φοιτητές που θα εξεταστούν στο μάθημα της Εταιρική Διακυβέρνησης θα συνδεθούν στην ομάδα του μαθήματος, τη Δευτέρα 14-06-2021 στις 10:00. Η ομάδα είναι: Εταιρική Διακυβέρνηση & ΕΕ και ο κωδικός της ομάδας είναι: d3kcx4r
2) Οι φοιτητές που είχαν πρόβλημα σύνδεσης στην εξέταση των μαθημάτων Εισαγωγή στη Λογιστική Θεωρία ή και Εργαστήριο και Χρηματοοικονομική Λογιστική Θεωρία ή και Εργαστήριο (Φοιτητές ΤΕΙ) να συνδεθούν στις ομάδες των μαθημάτων με τους ίδιους κωδικούς ως εξής:
Εισαγωγή στη Λογιστική Θεωρία στις 10:30
Εισαγωγή στη Λογιστική Εργαστήριο στις 11:00
Χρηματοοικονομική Λογιστική Θεωρία στις 11:30
Χρηματοοικονομική Λογιστική Εργαστήριο στις 12:00
3) Οι φοιτητές του πανεπιστημιακού τμήματος που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος Χρηματοοικονομική Λογιστική καλούνται σε προφορική εξέταση την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021. Η συμμετοχή στην προφορική εξέταση δεν κρίνεται υποχρεωτική και αφορά τους φοιτητές που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους. Οι φοιτητές θα συνδεθούν στην ομάδα του μαθήματος με τον υπάρχοντα κωδικό. Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κατάσταση που έχει αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του μαθήματος στο e-class.
Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία