Ανακοίνωση για την εξέταση του εργαστηρίου Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

Αφορά φοιτητές που το έχουν κατοχυρωμένο (τμήμα 13:30 -15:00)

Ο κωδικός teams είναι:  lqmz834

 

Για να συμμετέχει ο φοιτητής στις εξετάσεις, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει μαζί του Ακαδημαϊκή ή Αστυνομική Ταυτότητα  και να χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης κάμερα και μικρόφωνο.

 

Η διδάσκουσα

Τσιλιγιάννη Κωνσταντίνα

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία