Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων (Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων (Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

Η εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων στο δωμάτιο του μαθήματος στην Πλατφόρμα MS-Teams σε 2 Τμήματα:

Τμήμα 1: Επώνυμο που αρχίζει από Α – Ν ώρα 09:00 – 09:30
Κανάλι
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2e6fb795f03042f1bf2c0b7eb7719938%40thread.tacv2/%25CE%25A4%25CE%25BC%25CE%25AE%25CE%25BC%25CE%25B1%25202%2520%25CE%2595%25CF%2580%25CF%258E%25CE%25BD%25CF%2585%25CE%25BC%25CE%25BF%2520%25CE%2591-%25CE%259D%2520%25CE%25A3%25CE%25B5%25CF%2580.%25202021%2520%25CE%25A0%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CF%258C%2520%25CE%25A0%25CE%25A3?groupId=2b36554b-7a21-4ca7-8c60-1dbd5f3b330b&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Τμήμα 2: Επώνυμο που αρχίζει από Ξ – Ω ώρα 09:40 – 10:10
Κανάλι
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5a6fc3e213b0415dae0214d884507061%40thread.tacv2/%25CE%25A4%25CE%25BC%25CE%25AE%25CE%25BC%25CE%25B1%25202%2520%25CE%2595%25CF%2580%25CF%258E%25CE%25BD%25CF%2585%25CE%25BC%25CE%25BF%2520%25CE%259E-%25CE%25A9%2520%25CE%25A3%25CE%25B5%25CF%2580.%25202021%2520%25CE%25A0%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CF%258C%2520%25CE%25A0%25CE%25A3?groupId=2b36554b-7a21-4ca7-8c60-1dbd5f3b330b&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Παρακαλείστε να προσέλθετε εγκαίρως στο σωστό κανάλι, να έχετε μαζί σας στοιχείο ταυτοποίησης και να έχετε ελέγξει προηγουμένως τον εξοπλισμό σας (δίκτυο, κάμερα, μικρόφωνο, κλπ.)
Α. Αναγνωστάκης – Α. Σύψας

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία