Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

Ο κωδικός για το παν/κό μάθημα Δ’ εξ. “Επιχειρησιακή Ηθική και Δεοντολογία Επαγγέλματος” είναι: pqbmbn1

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία