Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

Ο κωδικός του μαθήματος Επιχειρησιακή Ηθική Δεοντολογία στο Ms Teams είναι : b55kify

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία