Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

Ο κωδικός TEAMS για τη συμμετοχή στην ομάδα”Εξέταση Εργατικού Δικαίου” είναι:   i3r2wy2

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία