Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

Ο σύνδεσμος για την εξέταση του μαθήματος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ είναι:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6cabc5ce22ca41c19cbc6165d8555e5b%40thread.tacv2/conversations?groupId=5b7e3c75-9906-400c-a894-c9fffc2259eb&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία