Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

Η εξεταστική του μαθήματος ‘Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα’ θα πραγματοποιηθεί βάσει του προγράμματος, 17/09/2021 16:00 – 17:00, μέσω της πλατφόρμας MS – Teams.

Η ομάδα είναι η ‘Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα’ με κωδικό  t4egb0u.

Οι εξετάσεις θα είναι γραπτές.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν 15 λεπτά νωρίτερα (στις 15:45) με κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο και να διαθέτουν φοιτητική ταυτότητα. Η ταυτοποίηση και η εξέταση θα γίνουν όπως και στις διαλέξεις.

Για να συμμετέχει ο φοιτητής στις εξετάσεις μέσω της πλατφόρμας Ms-Teams, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει μαζί του Ακαδημαϊκή ή Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και να χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης κάμερα και μικρόφωνο, για να γίνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων του.

Οποιαδήποτε περαιτέρω ανακοίνωση εφόσον χρειαστεί θα γίνει εντός της ομάδας στο  MS – Teams.

Για κάθε διευκρίνιση στη διάθεσή σας επικοινωνήστε με το email: dionpapa@uoi.gr.

Ο Διδάσκων

Παπαζαχαρίας Διονύσης

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία