ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Οι φοιτητές που έχουν την δήλωσή τους σε προσωρινή αποθήκευση να προχωρήσουν σε οριστική υποβολή.

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία