Ανακοίνωση για το μάθημα Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ (απόκτηση Πανεπιστημιακού Τίτλου)

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

Η εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ (απόκτηση Πανεπιστημιακού Τίτλου) θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων
στην Πλατφόρμα MS-Teams στην αίθουσα με κωδικό x1jai8r
σύνδεσμος

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae8aca653aa5e4606a354130471dd014c%40thread.tacv2/General?groupId=2b36554b-7a21-4ca7-8c60-1dbd5f3b330b&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be
Παρακαλείστε να είσαστε στην αίθουσα εγκαίρως, να έχετε διαθέσιμο στοιχείο ταυτοποίησης και να έχετε ελέγξει προηγουμένως τον εξοπλισμό σας (κάμερα, μικρόφωνο, κλπ).

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία