Ανακοίνωση για το Σεμινάριο Τελειοφοίτων

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙOΦΟΙΤΩΝ / ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ :

“Η Οικονομική κρίση στην Ελλάδα στη δεκαετία του 2010”.

“Η διαχρονική εξέλιξη της Ανεργίας και Απασχόλησης στην Ελλάδα”.

“Οικονομική κρίση, πληθωρισμός, ανεργία και Εμπορικό Ισοζύγιο”.

“Η εξέλιξη της Ελληνικής Οικονομίας από τη μετάβασή της στο ευρώ”.

 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ :

“Η παραγωγική επιχείρηση ελέγχει τις συμπεριφορές της Αγοράς με το να διευθύνει και διαμορφώνει τις κοινωνικές στάσεις και ανάγκες των καταναλωτών”.

“Διαδικτυακό Μάρκετινγκ σε μια Ελληνική Επιχείρηση π.χ. παραγωγής σταφίδας”.

“Στρατηγικές Διείσδυσης  σε μια Αγορά π.χ. Ελληνικό γιαούρτι”

“Η Πολιτική Διαφήμιση στην Ελλάδα”.

  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ  ΘΕΜΑΤΑ :

“Η Οργάνωση και νομιμοποίηση της μεταβιομηχανικής κοινωνίας από την Ανώτατη εκπαίδευση που προσφέρει διάπλαση Αρμοδιοτήτων και όχι πλέον Ιδεώδη στις απαιτήσεις του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγικής διαδικασίας”.

“Κριτική αποτίμηση των θεωριών Μητρόπολης-Περιφέρειας που αντιλαμβάνονται τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις ως σχέσεις εκμετάλλευσης και πόλωσης ανάμεσα στις αναπτυγμένες οικονομίες του Κέντρου και στις εξαρτημένες Περιφερειακές χώρες”.

“Η Νομισματική Ποσοτική θεωρία του Friedman(Μονεταρισμός)και η οικονομική σκέψη που αφορά την έννοια του “Φιλελευθερισμού”. 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

“Αποδοτικότητα και αφοσίωση των εργαζομένων στους στόχους της εταιρείας”.

“Κοινωνικά Δίκτυα και η συνεισφορά των στη λειτουργία μιας επιχείρησης π.χ. η περίπτωση του Facebook”.

“Η συνεισφορά της χρήσης φωτοβολταϊκών συστημάτων στη παραγωγή Ενέργειας”.

“Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης στην Επιχείρηση”.

“Ο ρόλος των Logistics στις Ελληνικές επιχειρήσεις”.

“Χρηματοοικονομική ανάλυση μιας εταιρείας”.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 31/10/2021. 

Μετά από αυτή την ημερομηνία  δεν υπάρχει δυνατότητα για επιλογή θέματος.

Οι εργασίες να είναι κυρίως ερευνητικές με παραπομπές από το διαδίκτυο και κάθε αναφορά από την ιστοσελίδα ή τη βιβλιογραφία θα πρέπει το κείμενο αυτό ή η παράγραφος να περικλείεται με εισαγωγικά και να εμφανίζεται η αρίθμηση με τον ανάλογο εκθέτη, π.χ για την πρώτη αναφορά χρησιμοποιείται ο εκθέτης 1, Για τη δεύτερη αναφορά ο εκθέτης 2, κ.ο.κ.. Η εργασία σας πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15/01/2022  και η παρουσίασή της θα γίνει την ορισθείσα ημέρα του προγράμματος της εξεταστικήςΑπαγορεύεται αυστηρά η λογοκλοπή και σε τέτοια περίπτωση θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις και ο αποκλεισμός από το Σεμινάριο Τελειόφοιτων. 

Ο Διδάσκων

Μηλιτσόπουλος Κωνσταντίνος

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία