ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με Θέμα: Διδασκαλία μαθημάτων κ.Ε.Χύτη μέσω της πλατφόρμας ΜS Teams

Δημοσιεύτηκε:
logo_accfin_main

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Διδασκαλία μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας ΜS Teams :

Σας ενημερώνουμε ότι στην εφαρμογή MS Teams δημιουργήθηκαν οι ομάδες (ηλεκτρονικές τάξεις) των  μαθημάτων :

1.      (801-ΠΕ) ΔΙΕΘΝΉΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ &  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ (IAS/IFRS)

http://accfin.teiep.gr/eclass/courses/TMA263/

 

2.       (604 –TE) ΛΟΓΙΣΤΙΚΆ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ (ΘΕΩΡΊΑ)

http://accfin.teiep.gr/eclass/courses/TMA211/

Σχετική αναλυτική ανακοίνωση – οδηγίες σύνδεσης και κωδικοί έχουν αναρτηθεί στο eclass του κάθε μαθήματος http://accfin.teiep.gr/eclass/

 

Ευάγγελος Χύτης

 

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία